האם צריך להגיש את כתב ההגנה תוך 30 יום או תוך 60 יום?

You are currently viewing האם צריך להגיש את כתב ההגנה תוך 30 יום או תוך 60 יום?

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  אז תוך כמה זמן צריך להגיש כתב הגנה ?

  עד לאחרונה, היה עליך כנתבע להגיש כתב הגנה תוך 30 יום.

  לאור התקנות סדר הדין החדשות, ברוב רובן של התביעות האזרחיות, המוגשות לבתי המשפט השלום והמחוזי, נקבע כי על הנתבע לבצע הגשת כתב הגנה תוך 60 יום.

  בתביעות בסכום של עד 75,000 ₪, המוגשות לבית המשפט השלום בהליך ששמו 'סדר דין מהיר', עומדת לרשותך כנתבע, תקופה בת 45 יום לצורך הגשת כתב הגנה (אגב, בתביעות קטנות כתב ההגנה צריך להיות מוגש תוך 30 יום בלבד).

  בכל מקרה, יחד עם כתב התביעה, על התובע חלה חובה להמציא לידיך מסמך ששמו 'הזמנה לדין' ובו אמורה להיות מפורטת במדוייק, התקופה העומדת לרשותך, לצורך הגשת כתב הגנה.

  חשוב לדעת, כי אין מבחינתך שום משמעות לתאריך בו נפתחה התביעה בבית המשפט וזה לא משפיע על מועד הגשת כתב הגנה. 

  את התקופה להגשת הגנה תוך 60 יום, מתחילים לספור אך ורק מהיום בו התובע ביצע המצאה כדין של כתב התביעה לידי הנתבע, כלומר מהיום בו כתב התביעה הגיע פיזית לידיך (או לידיעתך).

  כדאי מאוד לרשום על גבי פתק מתי וכיצד קבלת לידיך את כתב התביעה, כדי שחלילה לא תאחר את המועד להגשת כתב הגנה, ובכל מקרה של ספק מומלץ שלא להתעלם ממידע בנוגע לכך שתביעה הוגשה כנגדך, כדי שחלילה לא תמצא את עצמך, כשכבר ניתן כנגדך פסק דין בהיעדר הגנה ועליך לבקש מבית המשפט לבטל אותו.

  יש כעקרון 3 פגרות במערכת בתי המשפט: פגרה אחת גדולה בת כחודש ומחצה שחלה בחלק מהחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר מדי שנה וכן שתי פגרות קטנות בנות כשבוע כל אחת, שחלות במהלך החגים סוכות ופסח.

  אם במהלך התקופה בת 60 יום להגשת כתב הגנה, חלה פגרה כלשהי בבית המשפט, אזי התקופה בה חלה הפגרה לא נספרת לך כתקופה בה עליך להגיש כתב הגנה ורק בסוף הפגרה, ממשיכה לרוץ התקופה שנשארה לך להגיש כתב הגנה.

  באתר המשפטי 'נבו' קיים מחשבון שיודע לחשב במדוייק מה המועד האחרון להגשת כתב הגנה, בהתחשב בפגרות, שביתות, השבתות וכיוצ"ב ומומלץ מאוד להיעזר בו על מנת שלא לאחר בהגשה.

  סדרת מאמרים
  מאמר ראשי בסדרה:
  מאמרים:
  לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
  מלאו את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליכם בהקדם