מה ניתן לעשות אם נפלת קורבן למרמה במקרקעין?

You are currently viewing מה ניתן לעשות אם נפלת קורבן למרמה במקרקעין?

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  יש שוני מהותי אם אתה הבעלים האמיתיים של המקרקעין או אם אתה קונה תמים של המקרקעין.

  במידה והבעלים האמיתיים של המקרקעין, מגלה כי נפל קורבן למרמה במקרקעין, האינטרס הראשון במעלה שיש לבעלים, הוא למנוע מיידית התקדמות מעשי המרמה בכלל וסיום רישום המקרקעין על שם הנוכל או הקונה בפרט.

  לפיכך, על הבעלים לנקוט בדחיפות בשורה רחבה ומהירה של צעדים, אשר מטרתם הראשונית הקפאת מצב הדברים עד להתבהרות התמונה.

  בגדר פעילות בהולות שכאלה, ניתן למנות פנייה דחופה ללשכת רישום המקרקעין לבצע הקפאה מנהלית של מרשם המקרקעין, פניה בהולה לבית המשפט, לשם מתן 'צו איסור דיספוזיציה' או צו עיקול עוד בטרם הגשת כתב תביעה, הגשת תלונה מיידית למשטרת ישראל ועוד.

  בהמשך, ועם התבהרות של תמונת מצב, יתכן ויהא צורך לבעלים להגיש ולנהל תביעה מתאימה לבית המשפט, תיקון מרשם המקרקעין ומחיקת כל הערה או מגבלה אחרת על זכויות הבעלות ועוד.

  מנגד, במידה וקונה תמים של המקרקעין, מגלה כי נפל קורבן למרמה במקרקעין, עליו לשקול בזהירות את המשך צעדיו, וזאת בהתאם למכלול רחב של נסיבות, הנוגעות למהות המרמה, לשלב המוקדם או המתקדם בו הינו מצוי בעסקה, סכומי הכסף שכבר שילם במסגרת העסקה, הסיכונים והסיכויים הכרוכים בביטול או בהשלמת העסקה, הנסיבות האובייקטיביות והסובייקטיביות מכוחן נפל קורבן למרמה ועוד.

  הקונה יכול לבטל את העסקה ולהימנע מלשלם עוד כספים במסגרתה, להטיל עיקול זמני ולעקל חזרה את הכספים שכבר שילם או למנוע את העברתם לנוכל, לשקול השלמת העסקה וסיום רישום המקרקעין על שמו ועוד.

  ברור, כי מדובר בפעולות מורכבות ורגישות, שלא ניתן לבצע לבד, וחובה לשכור עו"ד שידע היטב כיצד לפעול בצורה נחרצת ומהירה לפתרון הבעיה.

  לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
  מלאו את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליכם בהקדם