fbpx

מדוע חשוב לפעול בצורה מהירה ונחרצת עם היוודע לך חשד למרמה במקרקעין?

במרמה במקרקעין, חשוב לפעול בצורה מהירה ונחרצת.

במידה והגיע לידיעתך אפילו חשד קל, בדבר מרמה ביחס למקרקעין שבבעלותך, אל תהסס ופנה מיידית למשרדנו.

כיוון שעשויים להיות כמה קורבנות למעשה מרמה אחד, הנאבקים זה בזה על הבעלות במקרקעין, יכולה להיות חשיבות עצומה, למהירות בה פועל כל צד ולאופן בו הינו פועל.

בתחרות זו, בין טוענים שונים למקרקעין, ניתנת עדיפות לבעלים המקוריים של המקרקעין אולם במקרים מסויימים העדיפות ניתנת לקונה בתום לב ובתמורה שהשלים את רישום המקרקעין על שמו.

חשוב להכיר וליישם כללים רבים כגון “עסקאות נוגדות במקרקעין”, “תקנת השוק במקרקעין” ועוד.

לעיתים, לכל יום שעובר מבלי שננקטה פעולה מהותית למאבק במעשה המרמה, עשויות להיות בעתיד השלכות הרות גורל.

כיוון שמדובר בנכסים יקרי ערך ובצורך בנקיטת סדרת פעולות מהירה, חובה לשכור שירותי עו”ד, בעל ניסיון בטיפול במקרים מורכבים שכאלה.

שינוי גודל גופנים
משרד עורכי דין אלון לב ושות'