fbpx

אילו עוד פרטים חשוב לכלול בהסכם יבוא בינלאומי

למאמר הקודם בסדרה: ממה להיזהר בצירוף מחירון וקביעת יעדי מכירות שנתיים להסכם בינלאומי

היצרן בחו”ל, הינו במקרים רבים, בעל כוח רב, במערכת היחסים מול היבואן הישראלי.

יבואן ישראלי, שלא השכיל לסכם מראש ובכתב את מלוא תנאי ההסכם בין הצדדים, עשוי למצוא את עצמו במהלך הדרך, ולאחר שהשקיע כספים ומאמצים רבים ביבוא, נתקל בכל מיני חידושים והפתעות מצד היצרן בחו”ל, ששוויים הכספי גבוה מאוד.

לכן, עדיף תמיד, לכלול בהסכם מראש, התייחסות לכל הפרטים העשויים להשפיע על מערכת היחסים בין הצדדים בעתיד.

בפרקים הקודמים, כבר עסקנו בחשיבות סעיפים הנוגעים ליבוא בלעדי, תקופת ההסכם, צירוף מחירון וקביעת יעדי מכירה שנתיים.

בנוסף לאלה רצוי מאוד, שהסכם ליבוא בינלאומי, יכלול התייחסות גם לשורת הנושאים הבאים :

  • פירוט סוג השילוח הבינלאומי (חצרי המפעל, עד לאוניה וכו’);
  • מי נושא בעלויות שילוח ומיסוי בינלאומי;
  • קביעת מועדי תשלום ואספקה;
  • מי אחראי לפגמים/ריקול במוצרים (חלפים, עבודה, מוצרים חלופיים, החזרות וכו’);
  • אחריות לנזק, ביטוח חבות מוצר ושיפוי;
  • אפשרות לשימוש מקומי בסימני מסחר של היצרן, חומר פרסומי וכו’;
  • ועוד.

טיפ קטן: לכל מוצר המיובא ומשווק בישראל, קיימים דגשים הייחודים רק לו. לפיכך, חשוב שהיבואן הישראלי, יתייעץ מראש עם מספר בעלי מקצוע, כגון: משלח בינלאומי, עמיל מכס, סוכן ביטוח, עו”ד וכו’ ויכלול בהסכם היבוא הבינלאומי סעיפים שיענו על הבעיות העלולות להיווצר בעתיד.

למאמר הבא בסדרה: מדוע חשוב להיעזר בעו”ד בעל ניסיון בהסכמי יבוא בינלאומי

שינוי גודל גופנים
משרד עורכי דין אלון לב ושות'