מותר להתקין מזגן על קיר של בית משותף? בית המשפט פסק שכן!

You are currently viewing מותר להתקין מזגן על קיר של בית משותף? בית המשפט פסק שכן!

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  לקראת הקיץ הממשמש ובא נשאלנו מה הדין החל על התקנת מנועי מזגנים בקירות החיצוניים של הבית המשותף?

  תשובה לשאלה זו נוגעת לסוגיית השימוש שניתן לעשות ברכוש המשותף, אשר נדונה בפני כבוד המפקחת על רישום המקרקעין בתל אביב, הגב' תמר אריאל זילברברג בעניין שימונוב נ' מעודד, אשר פורסם לאחרונה.

  כפי שציינה כב' המפקחת, על פי חוק המקרקעין לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף.

  יחד עם זאת, ניתן לעשות שימוש ברכוש המשותף גם בהעדר החלטה מסוימת של האסיפה הכללית וכל בעל דירה רשאי להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:

  התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום, או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה.

  התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים.

  באשר לשימוש בקירותיו החיצוניים של הבית המשותף לצורך התקנת מנועי מזגן ציינה המפקחת כי מגמת הפסיקה כיום נוטה להקל בנושא התקנת מזגנים, בהתחשב בתנאי האקלים החמים בקיץ הישראלי, ולהתייחס אליה כאל שימוש רגיל וסביר.

  המבחן שנקבע בפסיקה הינו, בין היתר, השימוש בהתאם לנסיבות המקום, תוך התחשבות באלטרנטיבות אחרות הנתונות להתקנת המזגן.

  התקנת מנועי המזגנים על גבי הקיר החיצוני תחשב לשימוש סביר ברכוש המשותף כל עוד אינה מפריעה באופן ממשי לשכנים ולציבור, בין אם בשל רעש או מפגע בטיחותי ובין אם בשל פגיעה אסתטית בולטת או פגיעה ממשית אחרת, אשר ניתן לראותה כבלתי סבירה.

  הנטל להוכיח כי התקנת המזגן פוגעת בשכנים ו/או בציבור תחול על המתנגד להתקנת המזגנים.

  רצ"ב פסק הדין לעיונכם.

  משרדנו עוסק רבות בתחום הבתים המשותפים, ניהולם ואחזקתם ונשמח לעמוד גם לרשותכם בעניינים אלו.

  קיץ נעים לכולם.

  שימונוב נ' מעודד

  לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
  מלאו את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליכם בהקדם