fbpx

זכייה בסעד של רשות להתגונן חרף איחור של כ- 10 שנים בגין צ’ק חוזר שניתן בהלוואה חוץ בנקאית

צ'ק חוזר

משרדנו ייצג לקוחה, אשר הגישה בקשת רשות להתגונן מפני צ’ק חוזר, וזאת באיחור של כ- 10 שנים.

בפסק דין תקדימי, ואף מבלי לקיים דיון או להעמיד את הלקוחה לחקירה, נעתר בית המשפט לבקשה, האריך את המועד למתן רשות להתגונן בכ-10 שנים ונתן רשות להתגונן.

בפסק הדין נידונות סוגיות הקשורות לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, תשנ”ג-1993.

התביעה התבררה בפני כב’ השופט שלמה פרידלנדר מביהמ”ש השלום בתל-אביב.

13

שינוי גודל גופנים
משרד עורכי דין אלון לב ושות'