fbpx

זכייה בחוב מזונות בשווי 350,000 ש”ח

היום (5/9/17) זכה משרדנו בפסק דין, של חוב מזונות בשווי 350,000 ₪

המדובר על חייב מזונות, אשר הואשם כי הפיץ חשבוניות פיקטיביות בסך 1.3 מיליארד שקל, ולצורך שחרורו ממעצר הפקיד בקופת בית המשפט סכום בסך 350,000 ₪.

משנודע למשרדנו על דבר ההפקדה, פעלנו מיידית לעיקול וחילוט הכספים.

הוריו של החייב, הגישו תביעה וטענו כי הלכה למעשה סכום הפקדון הופקד על ידם ושייך להם, ולפיכך אינו בר עיקול .בתום הליך משפטי שנמשך כשנתיים, פסק היום כב’ השופט מיכאל תמיר, מביהמ”ש השלום בתל-אביב, כי יש לדחות את תביעת ההורים, ואפשר חילוט סכום הפקדון לצורך גביית חוב המזונות.

אודות משרדנו

משרדנו רואה כערך עליון, סיוע לאמהות חד-הוריות, לגבות את דמי המזונות להם הן זקוקות, על מנת לכלכל בכבוד את ילדיהן הקטינים

ועושה מאמצים עילאיים, על מנת לאתר ולעקל נכסים משמעותיים, מהם ניתן יהא להיפרע, וזאת אפילו כשמדובר בחייבים קשים ומתוחכמים. נשמח לעמוד אף לשירותכם בגביית חובות

פסק דין לטין

שינוי גודל גופנים
משרד עורכי דין אלון לב ושות'