אולי מהיום גם אתה מוגדר "נושה מקצועי" ועליך החובה לבדוק אם הלקוח שלך יכול בכלל לשלם לך?

You are currently viewing אולי מהיום גם אתה מוגדר "נושה מקצועי" ועליך החובה לבדוק אם הלקוח שלך יכול בכלל לשלם לך?

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  אם אתה בעל עסק בהיקף בינוני ומעלה או מעניק אשראי והלוואות דרך קבע, דע לך כי מהיום אתה מוגדר כ-"נושה מקצועי".

  פסק דין חדש (מיום 10/8/17), קובע כי מהיום, האחריות היא שלך לבדוק מראש, מה יכולתו הכלכלית של הלקוח, וזאת בטרם אתה מוכר לו סחורה או מעניק לו אשראי.

  רצ"ב פסק הדין במלואו.

  אם עד היום ידענו, כי דווקא לנושים המקצועיים קיימת עדיפות בהליכי פשיטת רגל, בא כב' השופט עודד מאור מבית המשפט המחוזי בתל-אביב וקובע בפסק הדין, כי דווקא לנושים רגילים תינתן עדיפות במסגרת חלוקת נכסי חייב בפשיטת רגל.

  להלן ציטוטים נבחרים מתוך פסק הדין :

  "נושה מקצועי…יכול (ואף חייב לטעמי) לבחון את יכולתו הכלכלית של לקוח להחזיר את האשראי שניתן לו במועד שנקצב והוסכם". 

  "נושה מקצועי…ראוי שיימנע ממתן אשראי וכספים ללא הגבלה ללא בטוחות מתאימות או בלא שבחן את ההלימה בין נכסי החייב לבין התחייבויותיו הכספיות". 

  "מתן אשראי בלא בדיקות מקדימות אלה…עלולה לעלות במקרים המתאימים כדי חוסר תום לב מקום שלקוח מגיע לשלב של חדלות פרעון ויהיה מקום ליתן ביטוי ומשקל להתנהלותו זו של הנושה המקצועי".

  "…יש מקום להבחין בין סוגי הנושים בעת חלוקת נכסי חייב בהליך חדלות פרעון, ולהעמיד את החוב על בסיס שווה, בין בהעדפת נושה רגיל על פני נושה מקצועי או בדרך אחרת כמו למשל, על דרך העמדת מצבת החובות של החייב על בסיס ריבית שיוויוני…". 

  המסקנה העולה מפסק הדין, הינה, כי בטרם התקשרות עם לקוח חדש, הן למכירת סחורה והן למתן אשראי או הלוואה, יש לבצע בדיקה של יכולתו הכלכלית של הלקוח לעמוד בהתחייבויותיו. בדיקה שכזו יכולה להיעשות בכמה דרכים, לרבות הזמנת מידע מאת חברות כגון BDI או דן אנד ברסטריט, דרישה מהלקוח לספק מסמכים מרואה חשבון או תדפיסי בנק, וכן התאמת הבטוחות ללקוח ולעסקה, כשבגדר בטוחות אפשריות, ניתן למנות ערבות אישית, שטר חוב, ערבות בנקאית, שעבוד על נכסים ועוד.

  אודות משרדנו

  משרדנו מעניק יעוץ מקדים ל'נושים מקצועיים' רבים (כדוגמת עסקים בהיקף בינוני ומעלה), חברות העוסקות בהלוואות חוץ בנקאיות וכד', וזאת הן בשלבים המוקדמים בטרם מכירת סחורה או הענקת אשראי, לרבות על דרך ניסוח הסכמים והתאמת הבטוחות לעסקה והן בשלבים המאוחרים של צורך בגביית חובות שלא שולמו, לרבות במסגרת הליכי פשיטת רגל.

  נשמח לעמוד גם לרשותך, הן ביעוץ מקדים והן בגבייה.

  מה ההבדל בפשיטת רגל בין נושה מקצועי לנושה רגיל

  לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
  מלאו את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליכם בהקדם