הרפורמה בהגנה על עיצובים ומעצבים יוצאת לדרך!

You are currently viewing הרפורמה בהגנה על עיצובים ומעצבים יוצאת לדרך!

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  בימים אלו נחקק חוק חדש ושמו חוק העיצובים, התשכ"ז-2017.

  רצ"ב נוסח החוק החדש במלואו.

  החוק החדש, עורך רפורמה מקיפה, בכל עולם העיצובים וזכויות היוצרים לגביהם.

  להלן מבחר דגשים לגבי החוק החדש :

  החוק החדש מגדיר "עיצוב" – כמראהו של מוצר, המורכב ממאפיין של המוצר ובכלל זה מיתאר, צבע, צורה, עיטור, מרקם או החומר שממנו הם עשויים;

  "מוצר" מוגדר בחוק החדש– כמערכת של פריטים, אריזה, סימן גרפי, תצוגת מסך (למעט גופן) תוכנת מחשב; (ההגנה לגופן שולבה בחוק זכות יוצרים).

  על מנת להגן על עיצוב, קיימת עדיפות לרישום פורמאלי שלו בפנקס העיצובים חדש שהוקם לפי החוק, אולם הרישום יעשה בתנאי שהוא חדש ובעל אופי ייחודי. תקופת תוקפו של עיצוב רשום היא 25 שנים !!!

  עיצוב יקבל הגנה, גם ללא רישומו בפנקס העיצובים, ובלבד שהוא עיצוב חדש ובעל אופי ייחודי והמוצר נושא העיצוב הוצע למכירה או הופץ בציבור בישראל באופן מסחרי, בידי בעל העיצוב או מי מטעמו, לרבות באמצעות האינטרנט, בפרק הזמן הקבוע בחוק. תקופת תוקפו של עיצוב לא רשום היא שלוש שנים בלבד.

  עיצוב ייחשב כחדש אם לא פורסם בציבור, בישראל או מחוץ לה, עיצוב זהה לו או עיצוב שנבדל ממנו רק בפרטים שאינם מהותיים.

  עיצוב ייחשב כבעל אופי ייחודי, אם הרושם הכללי שהוא יוצר אצל משתמש מיודע שונה מהרושם הכללי שיוצר עיצוב אחר, שפורסם בציבור.

  הצגת עיצוב בידי בעל העיצוב לאדם אחר לא תיחשב פרסום בציבור של העיצוב, אם האדם שהעיצוב הוצג לו הסכים, במפורש או במשתמע, שלא לגלות את העיצוב. כלומר, החתמה על NDA בטרם גילוי עיצוב לגורם פוטנציאלי (משקיע/שותף/עובד/ספק וכו'), עשויה בהחלט לסייע בהגנה על עיצוב ומומלצת ביותר !

  המעצב הוא הבעלים הראשון של עיצוב.

  הבעלים הראשון של עיצוב שעוצב בידי עובד לצורך ביצוע תפקידו או תוך שימוש של ממש במשאביו של המעסיק הוא המעסיק.

  הבעלים הראשון של עיצוב שעוצב לפי הזמנה, הוא המזמין (כלומר הלקוח), אלא אם כן הוסכם אחרת בין המזמין ובין המעצב. לכן, מעצב/גרפיקאי/בונה אתרים וכו' שרוצה להגן על יצירתו, חייב לרשום זאת במפורש בהסכם. רצוי לפחות לשלב 'תניית שימור בעלות', לפיה הבעלות בעיצוב תעבור ללקוח, רק לאחר תשלום התמורה במלואה.

  בתובענה על הפרת עיצוב, רשאי בית המשפט, לפסוק לתובע, בשל כל הפרה, פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים !

  אמנם, החוק יכנס לתוקפו תוך שנה, כלומר רק בחודש אוגוסט 2018, אולם לאור חשיבותו הרבה, מומלץ מאוד להיערך לבאות כבר בקרוב.

  אודות משרדנו

  משרדנו עוסק במשפט מסחרי, מייצג בעלי עסקים רבים העוסקים בתחום העיצוב או נעזרים בשירותי מעצבים, וישמח להעניק אף לך יעוץ וייצוג, הן באשר לחוק העיצובים החדש והן בנושאים משפטיים נוספים.

  * אין באמור משום חוות דעת או יעוץ משפטי.

  חוק העיצובים

  לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
  מלאו את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליכם בהקדם