ערעור בעניין ביטוח לאומי להכרה חולה בפטור במס

You are currently viewing ערעור בעניין ביטוח לאומי להכרה חולה בפטור במס

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  משרדנו ייצג לקוח שלקה במחלת הסרטן.

  הגשנו בשם הלקוח בקשה לפטור ממס הכנסה ודרשנו מהוועדה הרפואית, להכיר גם בתקופת העבר, בה טרם אובחנה המחלה באופן פורמאלי (לדוגמא ע"י ביופסיה) ואף טרם סבל החולה מכאבים או הגבלות, 'כתקופת חביון' בה יש להעניק לחולה פטור ממס הכנסה.

  הוועדה הרפואית מדרג ראשון במוסד לביטוח לאומי וכן הוועדה הרפואית לעררים במוסד לביטוח לאומי, לא הסכימו להכיר בתקופה זו, כתקופה המזכה בפטור ממס הכנסה.

  הגשנו ערר לבית הדין האזורי לעבודה ובהמשך הגשנו בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים.

  בתום מאבק משפטי עיקש, בן מספר שנים, ניאות כב' ביה"ד הארצי לעבודה, לקבל עקרונית את עמדתנו וקבע כי אף בהיעדר אבחנה פורמאלית לדבר קיומה של מחלה, יש לבחון לגופו של עניין את מצב החולה ולראות האם ניתן לזכותו בפטור ממס הכנסה.

  להלן ציטוט נבחר מתוך פסק הדין :

  "אשר על כן, אנו מורים על החזרת עניינו של המנוח לוועדה באותו הרכב. הוועדה תזמן לפניה את המבקשת ואת בא כוחה, אשר יטענו בפניה את טענותיהם ויציגו כל מסמך רפואי אשר ימצאו לנכון. הוועדה תתייחס באופן מפורט ומנומק, לכל החומר המונח לפניה לרבות חוות דעתו של פרופ' ברנר מיום 7.2.10, ובשים לב לטיבה של המחלה ומאפייניה, לשאלה – ממתי יש לקבוע למנוח אחוזי נכות, בהתייחס למחלה שאובחנה סופית, על יסוד ממצאי בדיקה פתולוגית, והאם בתקופה שקדמה לאבחונה של המחלה יש תיעוד המצביע על כאבים, הפרעות בתפקוד, או סיבוכים, בדרגה המצדיקה את קביעת מועד תחולת הנכות קודם למועד שנקבע בהחלטתה הקודמת.

  נדגיש, כי אחוזי הנכות הניתנים בהתאם לרשימת הליקויים, הינם, בדרך כלל, בשל מחלות שונות המשפיעות על התפקוד, מחלות בגינן מקבל האדם טיפול ולא בגין קיומה של מחלה, באופן ערטילאי, כאשר האדם הלוקה בה אינו מודע לה, והיא אינה משפיעה עליו באופן כלשהו, שכן טרם החלה ליתן אותותיה.

  סוף דבר – בקשת רשות הערעור מתקבלת, כך שעניינו של המנוח יוחזר לוועדה, אשר תפעל על פי המפורט בסעיף 7 לעיל".

  17
  לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
  מלאו את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליכם בהקדם