fbpx

זכייה בפסק דין המגן על חברה בתחום השילוח הבינלאומי מפני תביעת יבואן

משרדנו ייצג חברה בתחום השילוח הבינלאומי, מפני תביעה של אשר יבואן, אשר טען לנזקים שונים שהסבה לו חברת השילוח. התביעה כנגד לקוח משרדנו נדחתה, תוך חיוב היבואן בהוצאות משפט.

במסגרת פסק הדין, נידונו סוגייות שונות מתחום מערכת היחסים שבין משלח בינלאומי ויבואן, לרבות עדותו של מומחה לשילוח בינלאומי.

התביעה התבררה בפני כב’ השופט מנחם (מריו) קליין מביהמ”ש השלום בתל-אביב.

להלן ציטוטים נבחרים מתוך פסק הדין :

“אין לו לדיין אלא את אשר רואות עיניו וליבו נכון עמו נוכח התנהגותם של הצדדים, נסיבות העניין ואותות האמת המתגלים במשך המשפט.

כך, דשתי ודנתי בטענות הנתבעת התרשמתי מכנותה וגם יכולתי ואומר אף בביטחון מלא כי דעתי היא כדעת ההגנה. עדיפות בעיניי טענותיו של זה על טענות

התובעת ועדותו של הנתבעת מהימנה בעיני מעדות התובעת”.

11

 

שינוי גודל גופנים
משרד עורכי דין אלון לב ושות'