fbpx

הרמת מסך לחיוב מנהל בתאגיד בתשלום דמי השהייה על מכולה שיובאה באמצעות חברה בבעלותו

משרדנו ייצג חברה בתחום השילוח הבינלאומי, אשר יבואן נותר חייב לה כספים בגין דמי השהייה.

משרדנו הגיש תביעה והביא לחיוב בעל המניות והמנהל של החברה, באופן אישי בחוב, בעילות של הרמת מסך ואחריות מנהל.

פסק הדין מנתח את העילות השונות לחיוב אישי של בעל מניות ומנהל, לרבות הרמת מסך, תרמית בדיני חברות, עירוב נכסים, מימון דק ועוד.

התביעה התבררה בפני כב’ השופטת אושרי פרוסט-פרנקל מביהמ”ש השלום בתל-אביב.

10

שינוי גודל גופנים
משרד עורכי דין אלון לב ושות'